Ching Chun Court, Tsing Yi

/, Final Gold/Ching Chun Court, Tsing Yi